giới thiệu thuê thiết bị

GIỚI THIỆU

 

MobiWifi là dịch vụ cho thuê Wifi Hotspot của nhà mạng MobiFone, giúp khách hàng luôn kết nối mạng mỗi khi đặt chân ra  nước ngoài mà không lo mất mạng hay tốn kém quá nhiều chi phí truy cập internet.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam ra nước ngoài.
Chi tiết về dịch vụ
+ Tiền đặt cọc thuê thiết bị: 2.000.000 đồng (có VAT)/ 01 bộ thiết bị
+ Phí dịch vụ Wifi hotspot (đã bao gồm gói data sử dụng tại nước ngoài)         

STT Phạm vi cung cấp Phí dịch vụ (đồng/ngày) Dung lượng
1 Cambodia, China, Macau, Malaysia, Taiwan, Thailand 150.000

10 GB

2 Hongkong, Singapore 150.000  500 MB
3 Japan, South Korea 180.000 10 GB
4 Philippines, Israel, Russia, France, Switzerland, UK 250.000 10 GB
5

Albania, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bolivia,

Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, Colombia,

Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Dominican Republic,

Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, Georgia, Germany,

Ghana, Gibraltar, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland,

India, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kuwait, Latvia,

Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Mexico,

Monaco, Montenegro, Morocco,  Myanmar, Nepal, Netherlands,

New Zealand, Norway, Pakistan, Paraguay, Peru, Poland, Portugal,

Qatar, Romania, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia,

Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Turkey,

Uganda, United Arab Emirates, Uruguay, Vatican.

250.000 500 MB
6 USA, Canada 300.000 10 GB
7 Argentina, Armenia 300.000 500 MB