giới thiệu thuê thiết bị

GIỚI THIỆU

 

Tạm ngừng triển khai

Đối tượng:

Công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam ra nước ngoài.

Chương trình thuê thiết bị Wifi Hotspot:

+ Tiền đặt cọc thuê thiết bị: 2.000.000 đồng (có VAT)/ 01 bộ thiết bị

+ Phí dịch vụ Wifi hotspot (đã bao gồm gói data sử dụng tại nước ngoài):             

 

STT

Giá bán lẻ theo ngày

(đã gồm VAT) VNĐ

Khu vực

Phạm vi cung cấp

Dung lượng/ ngày

1

150.000

Châu Á

China, Hong Kong, Macau, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

500 MB tốc độ cao

Sử dụng không giới hạn khi hạ băng thông

2

180.000

Japan, South Korea

500 MB tốc độ cao

Sử dụng không giới hạn khi hạ băng thông

3

250.000

Châu Âu

Australia, New Zealand, UK,Albania, Ireland, Estonia, Austria, Belarus, Bulgaria, Belgium, Iceland, BH, Poland, Denmark,   Germany, Russia, France & Monaco, Finland, Georgia, Netherlands, Czech Republic, Croatia, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Romania, Malta, Macedonia, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Cyprus, San Marino, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Spain, Greece, Hungary, Italy&The Vatican, Gibraltar, Serbia, Montenegro.

500 MB tốc độ cao

Sử dụng không giới hạn khi hạ băng thông

4

250.000

Châu Phi

Middle East &Egypt, Ghana, Morocco, South Africa, Uganda.

500 MB tốc độ cao

Sử dụng không giới hạn khi hạ băng thông

5

300.000

Châu Mỹ

USA, Canada, Argentina

500 MB tốc độ cao

Sử dụng không giới hạn khi hạ băng thông